GJOMEX Sp. J. Gerard Macioszek Joachim Macioszek

GJOMEX Sp. J. Gerard Macioszek Joachim Macioszek
ul. Gliwicka 5
44-187 WIELOWIEŚ
Poland
Tel: 322336013
Email: brw.wielowies@op.pl